Učitavanje...

Dokumenti

Dokumenti za javnu objavu

Dokumenti

Preuzimanje
Pravo na pristup informacijama
Preuzimanje
Pravilnik o radu
Preuzimanje
Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
Preuzimanje
Godišnji plan poslovanja 2022.
Preuzimanje
Godišnji plan ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2022
Preuzimanje
Plan nabave 2022.
Preuzimanje
Politika zaštite osobnih podataka 2022.
Preuzimanje
Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2022.
Preuzimanje
Popis donacija u 2022. godini
Preuzimanje
Godišnji plan poslovanja za 2023. godinu
Preuzimanje
Godišnji plan ulaganja u dugotrajnu imovinu ta 2023. godinu
Preuzimanje
Cjenik usluga za 2023. godinu
Preuzimanje
Plan nabave za 2023