Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

-----------------

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu

Lipička razvojna agencija LIRA d.o.o. u svom poslovanju provodi samo nabave male vrijednosti čija je procijenjena vrijednost nabave do 70.000,00 kuna, te u sukladu sa Zakonom o javnoj nabavi članak 18. stavak 3. nije obvezna provoditi postupke javne nabave, te stoga nije u mogućnosti objaviti „Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja" za 2013. godinu.

U Lipiku, 20. veljače 2014. godine

Direktor:
Dejan Iličić

-----------------

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu

Lipička razvojna agencija LIRA d.o.o. u svom poslovanju provodi samo nabave male vrijednosti čija je procijenjena vrijednost nabave roba i usluga manja od 200.000,00 kuna i nabava radova manja od 500.000,00 kuna te u sukladu sa Zakonom o javnoj nabavi članak 18. stavak 3. nije obvezna provoditi postupke javne nabave, te stoga nije u mogućnosti objaviti „Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja" za 2014. godinu.

U Lipiku, 10. veljače 2015. godine

Direktor:
Dejan Iličić

 

----------------

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. u svom poslovanju provodi samo nabave male vrijednosti čija je procijenjena vrijednost nabave roba i usluga manja od 200.000,00 kuna i nabava radova manja od 500.000,00 kuna te u sukladu sa Zakonom o javnoj nabavi članak 18. stavak 3. nije obvezna provoditi postupke javne nabave, te stoga nije u mogućnosti objaviti „Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja" za 2015. godinu.

U Lipiku, 3. veljače 2016. godine

 

----------------

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. u svom poslovanju provodi samo nabave male vrijednosti čija je procijenjena vrijednost nabave roba i usluga manja od 200.000,00 kuna i nabava radova manja od 500.000,00 kuna te u sukladu sa Zakonom o javnoj nabavi članak 18. stavak 3. nije obvezna provoditi postupke javne nabave, te stoga nije u mogućnosti objaviti „Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja" za 2015. godinu.

U Lipiku, 9. siječnja 2017. godine

Direktor:
Dejan Iličić