Turistička agencija LIRA Travel

Lira Travel - turistička agencija koja djeluje u sklopu Lipičke razvojne agencije LIRA d.o.o. osnovana je 2015. godine sa osnovnom djelatnosti kreiranja turističke ponude grada Lipika i lokalnog područja, pružanja usluga posredovanja pri iznajmljivanju privatnog i hotelskog smještaja, organizacijom i stvaranjem turističkih programa za sve vrste klijenata te posredovanjem u prodaji turističkih aranžmana. U svom segmentu poslovanja bavi se i uslugom turističkog vođenja, najma bicikala, koordinacije i organizacije manifestacija.

Kroz 2015. godinu u suradnji sa turističkim subjektima proveli smo niz ciljanih radnji na upotpunjavanju i povezivanju turističke ponude grada Lipika iz kojih izdvajamo: uvođenje i realizaciju turističkog proizvoda kostimiranog vodiča, organizaciju jednodnevnih izleta, promotivne kampanje „Lipik vas čeka“, manifestacija „Dan voćara u Lipiku“, „Povratak u Budućnost I i II“, „Miris Božića u Lipiku“ i brojnih drugih.

U smislu daljnjeg razvoja i vraćanja Lipika na kartu kontinentalnog turizma realiziramo suradnju sa lokalnim i regionalnim turističkim agencijama. Svakom zadatku i upitu pristupamo individualno i s posebnom pažnjom sa ciljem nastavka pružanja kvalitetne usluge.